Kết hợp vang sủi tăm cùng món ăn trong bữa ăn chính