09/09/2017

4 dấu hiệu cho biết vang trưởng thành tốt

Vang trưởng thành tốt mang những đặc tính nào? Một chuyên gia sẽ xem xét điều gì khi họ xác định loại vang trưởng thành đạt yêu cầu? Xác định một chai rượu vang trưởng thành trong bao lâu không phải một vấn đề khoa học. Phần lớn các chuyên gia rượu vang sử dụng lập luận suy diễn dựa trên các kinh nghiệm đã có để tìm ra loại vang trưởng thành tốt. Chúng là bốn đặc tính được phần lớn người yêu thích rượu vang cho rằng cần xét tới khi muốn biết vang trưởng thành tốt hay không. Hãy nhớ rằng loại vang trưởng thành có tốt trong 12 năm cũng sẽ gần như không có hương vị thơm ngon như một vài năm đầu trong vòng đời của chúng. Bốn dấu hiệu chúng ta sẽ tìm hiểu chính là tính axit cao, cấu trúc tannin, nồng độ cồn […]